Posted in January Prosody (2018), Random Thought

Memilih Rindu

Um. Hai.

Lama tidak berjumpa dan berbincang. Kamu apa kabar?

Continue reading “Memilih Rindu”

Advertisements